Uchwała nr 111/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA NR 111/2013
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 21 listopada 2013 r.
Naczelna Rada Adwokacka składa wniosek do XI Krajowego Zjazdu Adwokatury w Katowicach o przeprowadzenie głosowań wyborczych przy użyciu elektronicznego systemu liczenia głosów.
Wiceprezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.