Uchwała nr 108/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 108/2013
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 12 października 2013 r.w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/87 NRA z dnia 29 marca 1987 r. w sprawie ustalenia liczby członków oraz ich zastępców w organach poszczególnych izb adwokackich


Naczelna Rada Adwokacka, na podstawie art. 58 ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) postanawia, że:

? § 1 ust. 1 pkt. 5 uchwały nr 8/II/87 NRA z dnia 29 marca 1987 r. w sprawie ustalenia liczby członków oraz ich zastępców w organach poszczególnych izb adwokackich otrzymuje brzmienie: ?powyżej 500 członków Izby ? 14 lub 15 członków rady
i 4 zastępców?.


Wiceprezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.