Uchwała nr 52/2014 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Uchwała
Prezydium Naczelnej Rady Adwoakckiej
Ministra Sprawiedliwości
rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz zmieniającego rozporządzenie
w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.


Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.