Uchwała nr 67/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


w sprawie reasumpcji Uchwały nr 55/2014 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 16 grudnia 2014 roku
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uchwaliło, co następuje:
1. W § 1 Uchwały nr 55/2014 Prezydium NRA z dnia 16 grudnia 2014 roku wykreśla się słowa ?stanowiący załącznik do niniejszej uchwały?.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 16 grudnia 2014 r.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.