Uchwała nr 69/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


I. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej dokonało zmiany w składzie osobowym Komisji ds. Prac Parlamentarnych poprzez powołanie adw. Jacka Treli na stanowisko przewodniczącego tej Komisji.
II. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało skład osobowy Komisji ds. Arbitrażu:
Adw. Rafał Kos,
Adw. Bartosz Krużewski,
Adw. Małgorzata Modzelewska de Raad,
Adw. Rafał Morek,
Adw. Paweł Pietkiewicz,
Adw. Wojciech Sadowski,
Adw. Małgorzata Surdek,
Adw. Justyna Szpara.
III. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało w skład osobowy Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej:
Adw. Marta Tomkiewicz ? Wiceprzewodnicząca,
Adw. Dorota Brejza,
Adw. Karolina Kuszlewicz,
Adw. Hanna Łyczywek-Falkowska,
Adw. Anna Paczkowska-Wyrzykowska,
Adw. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz,
2
Adw. Karolina Wolff-Leśniodorska,
Adw. Patrycja Wróbel,
Adw. Beata Zawadzka-Kowalczyk,
Adw. Katarzyna Ząbkiewicz.
IV. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało w skład osobowy Komisji Legislacyjnej:
Adw. dra Krzysztofa Wąsowskiego.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.