Uchwała nr 34/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Naczelna Rada Adwokacka wyraża zaniepokojenie w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 marca 2015 r., oddalającym powództwo wnuka więźniów obozów koncentracyjnych w czasach II wojny światowej przeciwko wydawcy dziennika ?Die Welt?, w związku z użyciem na łamach tego dziennika sformułowania ?polski obóz koncentracyjny w Majdanku?.
Naczelna Rada Adwokacka, w ślad za uchwałą nr 14 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 25 stycznia 2005 r. przypomina, że wszelkie wypaczenia lub celowe zniekształcenia faktów historycznych są niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawnym. Prezentowanie w dyskursie publicznym wypowiedzi o ?polskich obozach koncentracyjnych? jest krzywdzące, szkalujące i naruszające cześć i dobre imię Polaków.
Naczelna Rada Adwokacka z uznaniem przyjęła, że wartości takie jak ?godność narodowa? i ?tożsamość narodowa? zostały uznane przez Sąd za dobra osobiste podlegające ochronie prawnej. Naczelna Rada Adwokacka sprzeciwia się jednak takiej wykładni przepisów prawa, która sprawia, że środki ochrony prawnej przysługujące osobom poszkodowanym w tak ważnych sprawach są nieefektywne.
Korzystanie z gwarantowanej konstytucyjnie wolności słowa nie może przekraczać granic, które prowadzą do naruszenia dóbr osobistych innych osób. Dbając o pamięć o tragicznych wydarzeniach w czasach II wojny światowej w Polsce, Naczelna Rada Adwokacka stanowczo sprzeciwia się przyjętej przez warszawski Sąd Okręgowy interpretacji, jakoby sądowa ochrona dóbr osobistych w postaci tożsamości i godności narodowej nie była należna indywidualnym osobom, które z uzasadnionych względów poczuły się skrzywdzone publikacjami niezgodnymi z prawdą historyczną.
Wiceprezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.