Uchwała nr 75/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Jesienią 2015 roku Parlament Rzeczypospolitej Polskiej wybierze pięciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje do przedstawicieli Parlamentu o rozważne i ponadpartyjne wskazanie kandydatów.
Piastowanie funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego to honor, ale i wielka odpowiedzialność. Dlatego kandydaci muszą wykazywać się nie tylko ponadprzeciętną wiedzą prawniczą, ale przede wszystkim muszą dawać rękojmię apolityczności
i niezależności od czynników partyjnych. Przy wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego czynnikiem decydującym nie może być interes partyjny, lecz autorytet, dorobek i pozycja zawodowa kandydatów gwarantujące niezawisłość orzekania.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyłącza się do postulatu byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, aby kandydatury wyłoniono odpowiednio wcześniej, gdyż to zapewni transparentność procesu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.


Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.