Uchwała nr 36/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA nr 36/2015
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 27 czerwca 2015 r.

w sprawie protestu Adwokatury

Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do podjęcia decyzji co do formy i terminu protestu całej Adwokatury, w zależności od wyniku rozmów
z przedstawicielami resortu sprawiedliwości, które mają być znane do dnia 31 lipca 2015 roku.

Naczelna Rada Adwokacka zobowiązuje Okręgowe Rady Adwokackie do współdziałania
w proteście Adwokatury, o ile taki protest zostanie zarządzony przez Prezydium NRA.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.