Uchwała nr 38/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 38/2015
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 27 czerwca 2015 r.w sprawie zmiany ?Regulaminu wykonywania zawodu adwokata
w kancelarii indywidualnej lub spółkach? (tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 29 października 2013 r.)Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. h) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo
o adwokaturze (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 615) Naczelna Rada Adwokacka uchwala się, co następuje:

1. Uchyla się w całości § 8 ?Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach?.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Zobowiązuje się Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do ogłoszenia tekstu jednolitego ww. Regulaminu.Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.