Uchwała nr 78/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 78/2015
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 2 czerwca 2015 rokuW nowo uchwalonej w dniu 27 maja 2015 r. ustawie o Trybunale Konstytucyjnym nie uwzględniono propozycji zgłaszania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratury, rady wydziałów prawa uczelni wyższych czy wreszcie ? organy samorządów zawodów prawniczych, w tym Naczelną Radę Adwokacką. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje zatem wyłącznie Prezydium Sejmu oraz grupie co najmniej 50 posłów.
Naczelna Rada Adwokacka wyraża głębokie rozczarowanie nieuwzględnieniem przez Sejm tej propozycji, zwłaszcza w kontekście ostatnich deklaracji o konieczności zwiększenia udziału obywateli w podejmowaniu decyzji dotyczących państwa. Partycypacja obywatelska sprzyja rozwojowi demokracji, przy czym odpowiedzialność za umożliwienie obywatelom uczestnictwa w życiu publicznym, w tym poprzez udział w podejmowaniu decyzji, spoczywa przede wszystkim na przedstawicielach władzy państwowej.
Naczelna Rada Adwokacka wyraża przekonanie, że umożliwienie zgłaszania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez środowiska prawnicze byłoby wyrazem troski przedstawicieli władzy publicznej właśnie o zwiększenie partycypacji obywatelskiej. Tymczasem zignorowano propozycję zwiększenia udziału przedstawicieli samorządów zawodów prawniczych czy uczelni wyższych w procesie wyboru sędziów Trybunału, co z pewnością wpłynie na kształt tej instytucji będącej jednym z gwarantów przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela, zgodności powszechnie obowiązującego w Polsce prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi.
Niepokój budzi jednoczesne obniżenie wymagań dotyczących kwalifikacji, które spełniać powinien kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ? wystarczające okazuje się być 10-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku w ?instytucjach publicznych związanych z tworzeniem lub stosowaniem prawa?. Do tej pory stanowiska sędziów Trybunału obejmowane były wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego, a więc osoby nie tylko o imponującej wiedzy prawniczej, ale także posiadające bogate doświadczenie w wykonywaniu zawodu prawniczego.
Sędziowie Trybunału zobowiązani są do pełnienia swoich obowiązków bezstronnie, według swego sumienia i z najwyższą starannością ? tak ukształtowany proces ich wyboru budzi uzasadnione obawy, że kandydatami będą osoby mające poparcie polityczne, nie legitymujące się natomiast wyróżniającą się wiedzą prawniczą czy autorytetem niezbędnym do orzekania w sprawach najwyższej wagi.Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.