Uchwała nr 80/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 80/2015
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 9 czerwca 2015 roku
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża głębokie zaniepokojenie
w związku z wyciekiem szczegółowych danych osobowych w opublikowanych dziś materiałach ze śledztwa dotyczącego tak zwanej afery taśmowej.
Uważamy, że zasada zachowania poufności danych osobowych powinna być zasadą nienaruszalną, przestrzeganą przez wszystkich uczestników życia publicznego, a szczególnie przez wszelkie służby prowadzące dane śledztwo.
Ze swojej strony przypominamy, że adwokaci zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy adwokackiej, a zasada ta wynika z ustawy Prawo o adwokaturze i jest fundamentalnym elementem wykonywania tego zawodu.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej stoi na stanowisku, że zachowanie poufności danych wrażliwych, w tym danych osobowych uczestników postępowań prokuratorskich, powinno być priorytetem a jego zachowanie leży w interesie wszystkich obywateli RP.
Jednocześnie stoimy na stanowisku, że rozwiązanie zawarte w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego, dające możliwość zapoznania się z pełnym materiałem śledztwa wszystkim uczestnikom postępowania w danej sprawie, jest dobrym rozwiązaniem. Osoby korzystające z tego przywileju powinny jednak zachowywać się odpowiedzialnie
i szanować prawo do prywatności innych osób, w przeciwnym razie muszą pogodzić się
z zarzutem łamania podstawowych zasad rządzących cywilizowanym społeczeństwem.
Jesteśmy przekonani, że prawo do jawności życia publicznego nie może stać
w sprzeczności z prawem do prywatności, rozumianym w tym przypadku jako prawo do zachowania w tajemnicy danych osobowych uczestników postępowania.
Pragniemy wyraźnie podkreślić, że wyciek, którego jesteśmy świadkami, nie ma nic wspólnego z wolnością słowa. Za upublicznieniem informacji osobowych uczestników postępowania nie stoi żaden interes społeczny.Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.