Uchwała nr 40/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 40/2015
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 19 września 2015 r.
Działając na podstawie art. 58 pkt. 12) lit. l) Prawa o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka uchwala regulamin określający zasady wyznaczania adwokatów do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i dokumentowania udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.