Uchwała nr 90/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Misją Adwokatury jest współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich. Dlatego też Adwokatura Polska deklaruje wsparcie poprzez udzielenie pomocy prawnej uchodźcom, szczególnie w zakresie dopełnienia formalności związanych z pobytem stałym imigrantów na terenie RP.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje również do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o solidarne włączenie się w pomoc uchodźcom z Bliskiego Wschodu.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.