Uchwała nr 94/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 8 pkt 1 Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera, zgodnie z wnioskiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury, odwołało ze składu tejże Rady:

- adw. Ryszarda Bochnię,
- adw. dra hab. Sławomira Cieślaka,
- adw. dr Dagmarę Gruszecką.

2.Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 8 pkt 1 Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera, przyjęło rezygnację i odwołało ze składu Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury:

- adw. Andrzeja Malickiego.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.