Uchwała nr 96/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w związku z prowadzoną kampanią informacyjną przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczącą zasad udzielania pomocy prawnej w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, wyraża zaniepokojenie zaniechaniem szczegółowej informacji osób uprawnionych co do zasad odpowiedzialności odszkodowawczej oraz konsekwencji braku obowiązku zachowania tajemnicy przez mających świadczyć pomoc prawną magistrów prawa niebędących adwokatami, radcami prawnymi lub doradcami podatkowymi.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.