Uchwała nr 101/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 101/2015
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 27 października 2015 r.


Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie Uchwały Nr 17/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 czerwca 2014 roku, w związku z wdrażaniem Systemem Obsługi Adwokatury niniejszym wprowadza następujący sposób nadawania numerów wpisów w izbach adwokackich na listy adwokatów, aplikantów adwokackich, prawników zagranicznych z Unii Europejskiej oraz prawników zagranicznych spoza Unii Europejskiej:
1) Numer wpisu jest kolejnym numerem nadawanym automatycznie po każdorazowym dokonaniu wpisu na listy: adwokatów, aplikantów adwokackich, prawników zagranicznych
z Unii Europejskiej oraz prawników zagranicznych spoza Unii Europejskiej.
2) Numer ten jest numerem indywidualnym przypisanym do danej osoby w ramach jednej izby
i listy. Po skreśleniu danej osoby z listy numer ten nie może być ponownie wykorzystany.
3) Zmiany statusu aplikanta, adwokata lub prawnika zagranicznego nie wpływają na zmianę numeru wpisu.
4) Numery wpisów powinny być nadawane wg następujących formatów, przy czym XYZ stanowi indywidualne oznaczenie poszczególnych izb:
? XYZ/Adw/1 kolejny numer dla osób wpisanych na listę adwokatów,
? XYZ/Apl/1 kolejny numer dla osób wpisanych na listę aplikantów adwokackich,
? XYZ/PzA/1 kolejny numer dla osób wpisanych na listę prawników zagranicznych z Unii Europejskiej,
? XYZ/PzB/1 kolejny numer dla osób wpisanych na listę prawników zagranicznych spoza Unii Europejskiej.
5) Wprowadza się następujące indywidualne oznaczenia poszczególnych izb, przy czym nazwa miasta występująca obok oznaczenia stanowi siedzibę danej izby:

? BIA Białystok,
? BBI Bielsko Biała,
? BYD Bydgoszcz,
? CZE Częstochowa,
? GDA Gdańsk,
? KAT Katowice,
? KIE Kielce,
? KOS Koszalin,
? KRA Kraków,
? LUB Lublin,
? LOD Łódź,
? OLS Olsztyn,
? OPO Opole,
? PLO Płock,
? POZ Poznań,
? RAD Radom,
? RZE Rzeszów,
? SIE Siedlce,
? SZC Szczecin,
? TOR Toruń,
? WAL Wałbrzych,
? WAW Warszawa,
? WRO Wrocław,
? ZIG Zielona Góra.


6) Nowy numer wpisu jest nadawany ręcznie przez użytkownika lub automatycznie poprzez wykorzystanie odpowiedniej funkcji w Systemie Obsługi Adwokatury przy zachowaniu dotychczasowej kolejności wpisów na poszczególne listy.
7) Dotychczasowe numery wpisów powinny zostać przekonwertowane do standardu opisanego
w niniejszej uchwale do dnia 15 grudnia 2015 r. Za wykonanie konwersji numerów wpisów odpowiada właściwa Okręgowa Rada Adwokacka.
8) Po dokonaniu konwersji dotychczasowych numerów wpisów, każdy następny wpis na właściwą listę w poszczególnych izbach powinien być dokonywany przy uwzględnieniu formatu określonego w punkcie 4.
9) W Systemie Obsługi Adwokatury zostanie zachowany dotychczasowy numer wpisu.
10) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.