Uchwała nr 102/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 102/2015
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 27 października 2015 r.Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej dostrzega w ostatnim czasie liczne przypadki publikowania przez media fragmentów rozmów i korespondencji pomiędzy adwokatami i ich klientami w sytuacjach, gdy takie nagrania lub kopie dokumentów znalazły się w przestrzeni publicznej na skutek przestępstwa ? nielegalne podsłuchy, bezprawny dostęp do poczty elektronicznej. Trzeba stwierdzić, że tajemnica adwokacka jest chroniona i stanowi wartość nadrzędną dla realizacji prawa do obrony i uzyskania stosownej pomocy prawnej. Dziennikarze, którzy wykonując swój zawód objęci są tajemnicą dziennikarską, powinni to doskonale rozumieć. Naruszanie tajemnicy adwokackiej i dalsze rozpowszechnianie treści rozmów lub porad adwokackich stanowi poważne naruszenie zasad praworządności i podstawowych praw obywatelskich. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, które występowało w obronie tajemnicy dziennikarskiej, apeluje do mediów o poszanowanie tajemnicy adwokackiej i niepublikowanie uzyskanych niezgodnie z prawem materiałów objętych tajemnicą adwokacką.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.