Uchwała nr 103/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 103/2015
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 12 listopada 2015 r.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na postawienie § 14 Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera (test jednolity ? obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 29 października 2013 r.) powołuje adw. dra Szymona Pawelca na stanowisko sekretarza Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera.

Sekretarz
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Rafał Dębowski)
Adw. Rafał Dębowski

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.