Uchwała nr 105/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów
UCHWAŁA NR 105/2015
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 24 listopada 2015 r.

APEL O POSZANOWANIE AUTORYTETU TRYBUNAŁY KONSTYTUCYJNEGO


Trybunał Konstytucyjny jest szczególnym organem władzy sądowniczej, stojącym na straży gwarancji przestrzegania Konstytucji RP. Jego działalność ma fundamentalne znaczenie dla systemu ochrony praw
i wolności obywatelskich. Dla zachowania autorytetu Trybunału Konstytucyjnego konieczne jest zachowanie apolityczności sędziów Trybunału.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjmuje z niepokojem, że zmiany legislacyjne dotyczące wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego przeprowadzone zarówno przez Sejm VII jak i VIII kadencji prowadzą do upolitycznienia tej instytucji. Nie służą również budowaniu autorytetu Trybunału niektóre publiczne wypowiedzi sędziów tego organu, przed wydaniem orzeczenia w sprawie zgodności zaskarżonych ustaw
z Konstytucją RP.

Prezydium NRA przypomina, iż konsekwentnie w trakcie prac legislacyjnych postulowało wprowadzenie
do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym mechanizmów gwarantujących wybór bezstronnych, apolitycznych członków tego organu. Jednym z takich rozwiązań była propozycja zgłaszania kandydatów przez organy samorządów zawodowych i wydziały prawa. Niestety propozycje te nie zyskały akceptacji gremiów politycznych.

Poszanowanie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego leży w najlepiej pojętym interesie publicznym i jest zgodne z ideą społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje
o podjęcie ? w ramach szerokiego kompromisu politycznego ? działań mających na celu odbudowanie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego.Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara


Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.