Uchwała nr 106/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów
UCHWAŁA NR 106/2015
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 24 listopada 2015 r.1. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej popiera wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich skierowany do Trybunału Konstytucyjnego w dniu 23 listopada 2015 r. o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 20 listopada 2015 r., poz. 1928) ) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064 ze zm.) oraz wniosek grupy posłów na Sejm RP skierowany do Trybunału Konstytucyjnego w dniu 17 listopada 2015 r. o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064 ze zm.).

2. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podejmowane w ostatnich kilku miesiącach, przez Sejm VII i obecnej kadencji działania w odniesieniu do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, stanowią przejaw instrumentalnego stosowania prawa w celach politycznych i stanowią atak na niezależność Trybunału Konstytucyjnego oraz niezawisłość jego sędziów. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej działania te stanowią zagrożenie dla efektywności środków ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki, a w konsekwencji poważne zagrożenie dla skuteczności realizacji prawa do sądu i bezpieczeństwa prawnego jednostki.

3. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża zgodę na wystąpienie w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii amicus curiae w postępowaniu z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 listopada 2015 r. oraz w postępowaniu z wniosku grupy posłów na Sejm RP z dnia 17 listopada 2015 r. zarejestrowanego pod sygn. akt K 34/15.

4. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej upoważnia Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzeja Zwarę do podpisania w jej imieniu załączonego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

5. W przypadku wyrażenia przez Trybunał Konstytucyjny zgody na przedłożenie opinii amicus curiae przez Naczelną Radę Adwokacką, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zobowiązuje Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej do przygotowania tej opinii, zaś Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej adw. Mikołaja Pietrzaka upoważnia do przedłożenia tej opinii Trybunałowi Konstytucyjnemu w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej i reprezentacji Naczelnej Rady Adwokackiej na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym.Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.