Uchwała nr 48/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentówUCHWAŁA NR 48/2015
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 13 listopada 2015 r.w sprawie zmiany Uchwały nr 59/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 19 listopada 2011 roku
w sprawie utworzenia Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
oraz nadania Statutu i uchwalenia Regulaminu postępowania mediacyjnegoNa podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 1 i art. 58 pkt. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka postanawia, co następuje:
1. W ?Statucie Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
w Warszawie? stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały nr 59/2011 dodaje się
w §8 punkt 5 w brzmieniu: ?Wynagrodzenie mediatora za prowadzenie mediacji na podstawie Regulaminu Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej stanowi 75% pobranej opłaty mediacyjnej.?
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.