Uchwała nr 50/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 50/2015
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 13 listopada 2015 r.


Na podstawie art. 58 pkt. 11 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo
o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka określa udział poszczególnych Izb Adwokackich w pokrywaniu jej wydatków budżetowych w roku 2016 w formie składek miesięcznych tworzących Fundusz Administracyjny NRA w ten sposób, że:

I. Ustalić udział poszczególnych Izb w pokrywaniu tych wydatków jako iloczyn członków danej Izby oraz składki na Fundusz Administracyjny NRA w kwocie po:
­ 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) liczoną od adwokata członka Izby Adwokackiej wykonującego zawód,
­ 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych), liczoną od adwokata, członka Izby Adwokackiej niewykonującego zawodu opłacającego składkę samorządową,
­ zwolnić Izby Adwokackie z naliczania i zapłaty składek od kobiet ? adwokatów, poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia dziecka, przez okres
6 miesięcy.

II. Składki na potrzeby Funduszu Administracyjnego NRA płatne są do 10-go dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.