Teskt jednolity Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


OBWIESZCZENIE
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej
Na podstawie decyzji Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 r. ogłasza się jednolity tekst Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej przyjętego uchwałą nr 55/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 21/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 listopada 2014 r. oraz uchwałą nr 51/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 r.
Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.