Uchwała nr 110/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża zgodę na wystąpienie w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii amicus curiae w postępowaniu z wniosku Grupy Posłów na Sejm VIII kadencji z dnia 4 grudnia 2015 r., zarejestrowanego pod sygn. akt U 8/15.

2. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej upoważnia Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzeja Zwarę do podpisania w jej imieniu załączonego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

3. W przypadku wyrażenia przez Trybunał Konstytucyjny zgody na przedłożenie opinii amicus curiae przez Naczelną Radę Adwokacką, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zobowiązuje Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej do przygotowania tej opinii, zaś Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej adw. Mikołaja Pietrzaka upoważnia do przedłożenia tej opinii Trybunałowi Konstytucyjnemu w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej.

4. W przypadku wyrażenia przez Trybunał Konstytucyjny zgody na przedłożenie opinii amicus curiae przez Naczelną Radę Adwokacką, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej upoważnia adw. Mikołaja Pietrzaka ? Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, adw. dr hab. Jacka Skrzydło ? członka Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz adw. dr hab. Szymona Byczko ? Przewodniczącego Komisji ds. Postępowań Konstytucyjnych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej łącznie oraz każdego z nich z osobna, do reprezentacji Naczelnej Rady Adwokackiej na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym.


Wiceprezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.