Uchwała nr 114/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów

UCHWAŁA NR 114/2016
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 1 lutego 2016 r.


w sprawie listy preferowanych praktyk
w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich


Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze oraz § 2 ust. 1 Uchwały nr 51/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 20 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich uchwala się,
co następuje:

§ 1

Tworzy się listę preferowanych praktyk, która umożliwia wyszukiwanie adwokatów
w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich według deklarowanych przez nich preferencji zawodowych.

§ 2

Każdy adwokat wykonujący zawód może z listy preferowanych praktyk wybrać pięć, które będą opisywały jego preferencje zawodowe.

§ 3

Lista preferowanych praktyk stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2016 roku.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.