Uchwała nr 115/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 115/2016
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 12 lutego 2016 r.Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę ?Adwokatura Zasłużonym?
na wniosek:
Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

Panu adw. Stanisławowi Cabała;
Panu adw. dr Andrzejowi Skąpskiemu;
na wniosek:
Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu

Pani adw. Wandzie Kamińskiej;
Pani adw. Ewie Wielińskiej;
Panu adw. Wojciechowi Cukrowskiemu;
Panu adw. Eugeniuszowi Graczykowi;
Panu adw. Dariuszowi Kłosowi;
Panu adw. Henrykowi Ornass;
Panu adw. Ryszardowi Szczygielskiemu;
na wniosek:
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

pośmiertnie Panu adw. Bolesławowi Skałeckiemu.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.