Załącznik do uchwały nr 114/2016 Prezydium Naczelnej Adwokackiej

Wróć do listy dokumentówLISTA PREFEROWANYCH PRAKTYK

1. Praktyka ogólna
2. Prawo i postępowanie administracyjne
3. Postępowanie arbitrażowe
4. Postępowanie mediacyjne
5. Prawo i postępowanie cywilne
6. Prawa człowieka i prawa obywatelskie
7. Prawo budowlane i zagospodarowania przestrzennego
8. Prawo europejskie
9. Prawo gospodarcze
10. Prawo spółek
11. Prawo i postępowanie karne
12. Prawo medyczne i farmaceutyczne
13. Prawo obrotu nieruchomościami
14. Prawo ochrony konsumentów
15. Prawo ochrony środowiska
16. Prawo bankowe i papierów wartościowych
17. Prawo podatkowe i finansowe
18. Prawo pracy
19. Prawo prasowe
20. Prawo rodzinne i opiekuńcze
21. Prawo odszkodowawcze
22. Prawo spadkowe
23. Prawo transportowe
24. Prawo ubezpieczeń społecznych
25. Prawo restrukturyzacyjne
26. Prawo własności intelektualnej i znaków towarowych
27. Prawo zamówień publicznych

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.