Uchwała nr 116/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów

UCHWAŁA NR 116/2016
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 10 marca 2016 r.Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej deklaruje gotowość podjęcia się roli bezstronnego mediatora w sporze o kształt Trybunału Konstytucyjnego.

Eskalacja sporu między konstytucyjnymi organami władzy publicznej godzi w należny zasadom państwa prawa szacunek, psuje wizerunek Polski i obniża prestiż zaangażowanych
w spór Instytucji.

Adwokatura powołana została do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw
i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

Prezydium NRA zauważa, że dalsza polaryzacja stanowisk nie leży w interesie obywateli, wymiaru sprawiedliwości i dobra naszego Kraju. Uważamy, że najlepszą formą wyjścia z tej sytuacji jest kompromis, w którym nie będzie ani wygranych, ani przegranych. Dlatego postulujemy rozpoczęcie dialogu między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, którego celem będzie wypracowanie dobrych dla wszystkich rozwiązań.

Mając na uwadze istotę zawodu adwokata, którego nierozerwalną częścią jest umiejętność rozwiazywania sporów, proponujemy, aby strony powierzyły Naczelnej Radzie Adwokackiej rolę mediatora.

PRAWO ? OJCZYZNA ? HONOR to nasza dewiza od 1918 roku. Kierując się nią, jesteśmy gotowi włączyć się w proces normalizacji sytuacji, na który czekają miliony Polaków.Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.