Uchwała nr 118/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 118/2016
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 22 marca 2016 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża zgodę na wystąpienie w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii amicus curiae w postępowaniu z wniosku Prokuratora Generalnego z dnia 12 listopada 2015 r. oraz z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 4 grudnia 2015 r., połączonych do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt K 32/15.

2. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej upoważnia Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzeja Zwarę do podpisania w jej imieniu załączonego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

3. W przypadku wyrażenia przez Trybunał Konstytucyjny zgody na przedłożenie opinii amicus curiae przez Naczelną Radę Adwokacką w sprawie wymienionej w pkt. 1 niniejszej uchwały, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zobowiązuje Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej do przygotowania tej opinii, zaś Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej adw. Mikołaja Pietrzaka upoważnia do przedłożenia tej opinii Trybunałowi Konstytucyjnemu w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej i reprezentacji Naczelnej Rady Adwokackiej na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym.


Wiceprezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.