Uchwała nr 121/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 121/2016
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 13 kwietnia 2016 r.Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, działając z urzędu, przyznało odznakę ?Adwokatura Zasłużonym?

Pani adw. Mirosławie Jamrozińskiej-Toczyskiej.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.