Uchwała nr 64/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 64/2016
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 25 czerwca 2016 r.w sprawie zmiany art. 58 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
(tekst jednolity ? obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 14 grudnia 2011 r.)


1. Naczelna Rada Adwokacka postanawia, że § 58 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) otrzymuje następujące brzmienie: ?Adwokatowi nie wolno brać udziału w czynnościach egzekucyjnych, z którymi wiąże się użycie środków przymusu bezpośredniego?.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Rafał Dębowski)
Adw. Rafał Dębowski

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.