Uchwała nr 123/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 123/2016
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 10 maja 2016 r.Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę ?Adwokatura Zasłużonym?
na wniosek:
Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku
Pani adw. Violetcie Edycie Cylwik;
Panu adw. Mariuszowi Krzysztofowi Truszkowskiemu;
na wniosek:
Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu
Panu adw. Markowi Czemplikowi;
Panu adw. Przemysławowi Gajowi;
Panu adw. Tomaszowi Grzybkowskiemu;
Panu adw. Tomaszowi Guzkowi;
Pani adw. Annie Kozłowskiej ? Goździk;
Panu adw. Krzysztofowi Mani;
Panu adw. Wojciechowi Pawlakowi;
Panu adw. Grzegorzowi Urbanowiczowi;

na wniosek:
Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu
Pani adw. Elżbiecie Zierkiewicz ? Paździorze;
Panu adw. Jerzemu Szewczukowi;
Panu adw. Jerzemu Przegonowi;
Panu adw. Aleksandrowi Dorobanikowi;
Panu adw. Markowi Czubie;
Panu adw. Henrykowi Pękalskiemu.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.