Uchwała nr 128/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentówUCHWAŁA NR 128/2016
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 8 czerwca 2016 r.


Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę ?Adwokatura Zasłużonym?
na wniosek:
Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie

Panu adw. Jerzemu Koszelowi
Panu adw. dr. Krzysztofowi Kukurykowi
Panu adw. Krzysztofowi Oleszczukowi
na wniosek:
Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy

Panu adw. Zdzisławowi Bełzie
Panu adw. Antoniemu Gołdzie
Pani adw. Marioli Lehmann
Panu prof. nadzw. dr. hab. Januszowi Kutcie
Pani adw. Urszuli Peplinskiej
Pani Łucji Zakrzewskiej
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.