Uchwała nr 132/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentówUCHWAŁA NR 132/2016
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 19 lipca 2016 r.


Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z niepokojem przyjmuje napływające informacje
o wydarzeniach w Turcji. Próba zamachu stanu nie może usprawiedliwiać działań wymierzonych w osoby nie związane z tym wydarzeniem. Zwolnienia z pracy, a następnie aresztowania kilku tysięcy tureckich sędziów i prokuratorów, w tym zwolnienie pięciu członków Wysokiej Rady Sędziów i Prokuratorów, zmuszają do postawienia pytania
o poszanowanie standardów demokratycznego państwa prawa.

Adwokatura Polska jest również pełna obaw w związku z zapowiedziami rządu tureckiego
o przywróceniu kary śmierci w tym kraju. Przypominamy, że w XXI wieku w żadnym cywilizowanym kraju opartym na systemie demokratycznym nie powinno być miejsca na tę okrutną karę.

W świetle powyższych, dramatycznych wydarzeń Naczelna Rada Adwokacka wzywa Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), do podjęcia zdecydowanych działań mających na celu ochronę praw wolności obywatelskich w Turcji. Naczelna Rada Adwokacka wzywa również Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) do objęcia monitoringiem stanu bezpieczeństwa tureckich adwokatów. Naczelna Rada Adwokacka oczekuje od CCBE szczegółowych informacji o podjętych działaniach.Sekretarz
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Rafał Dębowski)
Adw. Rafał Dębowski

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.