Uchwała nr 134/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA NR 134/2016
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
1. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża zgodę na wystąpienie w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii amicus curiae w postępowaniu z wniosku Grupy Posłów na Sejm RP VIII kadencji z dnia 2 sierpnia 2016 r. ? zarejestrowanego pod sygn. akt K 39/16, wniosku Grupy Posłów na Sejm RP VIII kadencji z dnia 2 sierpnia 2016 r. ? zarejestrowanego pod sygn. akt K 40/16 oraz wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 2 sierpnia 2016 r. ? zarejestrowanego pod sygn. akt K 41/16, połączonych do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt K 39/16.
2. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej upoważnia Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzeja Zwarę do podpisania w jej imieniu załączonego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.
3. W przypadku wyrażenia przez Trybunał Konstytucyjny zgody na przedłożenie opinii amicus curiae przez Naczelną Radę Adwokacką, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zobowiązuje Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej do przygotowania tej opinii, zaś Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej adw. Mikołaja Pietrzaka upoważnia do przedłożenia tej opinii Trybunałowi Konstytucyjnemu w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej.
4. W przypadku wyrażenia przez Trybunał Konstytucyjny zgody na przedłożenie opinii amicus curiae przez Naczelną Radę Adwokacką, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej upoważnia adw. Mikołaja Pietrzaka ? Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, adw. dr hab. Jacka Skrzydło ? członka Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz adw. Małgorzatę Mączkę-Pacholak ? członkinię Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej łącznie oraz każdego z nich z osobna, do reprezentacji Naczelnej Rady Adwokackiej na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.