Uchwała nr 137/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Polityka Rachunkowości NRA NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA NR 137/2016
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 27 września 2016 r.
§ 1
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanawia wprowadzić Politykę Rachunkowości Naczelnej Rady Adwokackiej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
Skarbnik
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Mirosława Pietkiewicz )
adw. Mirosława Pietkiewicz

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.