Uchwała nr 139/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA NR 139/2016
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 11 października 2016 r.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę ?Adwokatura Zasłużonym?
na wniosek:
Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie
Panu adw. Jarosławowi Badkowi;
Panu adw. Jarosławowi Dawidowi;
Pani adw. Ewie Juszko ? Pałubskiej;
Panu adw. Adamowi Kasperkiewiczowi;
Panu adw. Mariuszowi Kostrzewskiemu;
Panu adw. Tomaszowi Krzemińskiemu; Panu adw. Marcinowi Kubikowi;
na wniosek:
Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu
Pani adw. Barbarze Hernik ? Szlancie;
na wniosek:
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
Panu adw. Pawłowi Gierasowi;
na wniosek:
Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze
Panu adw. Czesławowi Gudzowskiemu;
Panu adw. Stanisławowi Hęćce;
Panu adw. Jarosławowi Leszczyńskiemu;
Panu adw. Maciejowi Mani.
Wiceprezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.