Uchwała nr 3/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA Nr 3/2016
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
dnia 6 grudnia 2016 r.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 6 pkt 1 Regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych (Uchwała nr 54/2016 NRA z 15 stycznia 2016 roku), powołało Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury w osobach:
Adw. Maria Adamska-Kolupa
Adw. Grzegorz Fertak
Adw. Marcin Komar
Adw. Janusz Ramos
Adw. Adam Sadziński
Adw. Ewa Szpejewska-Skorek
Adw. Anna Ślęzak
Adw. Diana Walczanow
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.