Uchwała nr 5/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA NR 5/2016
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 6 grudnia 2016 r.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało Przewodniczących następujących Komisji i Zespołów działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej:
Komisja ds. Arbitrażu
Przewodniczący: adw. Maciej Łaszczuk
Komisja Doskonalenia Zawodowego
Przewodniczący: adw. Paweł Gieras
Komisja ds. Edukacji Prawnej
Przewodniczący: adw. Andrzej Grabiński
Komisja Etyki
Przewodniczący: adw. prof. dr hab. Jacek Giezek
Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki
Przewodniczący: adw. Stanisław Estreich
Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich
Przewodnicząca: adw. Elżbieta Nowak
Komisja Legislacyjna
Przewodniczący: adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski
Komisja ds. Praktyki Adwokackiej
Przewodniczący: adw. Maciej Łaszczuk
Komisja Praw Człowieka
Przewodnicząca: adw. Justyna Metelska
Komisja ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej
Przewodniczący: adw. Roman Kusz
Zespół ds. Kobiet
Przewodnicząca: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.