Uchwała nr 7/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA NR 7/2016
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 6 grudnia 2016 r.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało opiekunów Izb Adwokackich:
1. Adw. Jacek Trela, Prezes NRA ? Katowice, Poznań, Wrocław,
2. Adw. Jerzy Glanc, Wiceprezes NRA ? Bydgoszcz, Koszalin, Kraków, Toruń,
3. Adw. Piotr Kardas, Wiceprezes NRA ? Gdańsk, Łódź, Warszawa,
4. Adw. Rafał Dębowski, Sekretarz NRA ? Kielce, Radom, Rzeszów,
5. Adw. Anisa Gnacikowska, Zastępca Sekretarza NRA ? Częstochowa, Olsztyn, Płock,
6. Adw. Henryk Stabla, Skarbnik NRA ? Bielsko-Biała, Opole,
7. Adw. Ziemisław Gintowt, Członek Prezydium NRA ? Białystok, Lublin, Siedlce,
8. Adw. Tomasz Jachowicz, Członek Prezydium NRA ? Szczecin, Wałbrzych, Zielona Góra.
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.