Uchwała nr 8/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA NR 8/2016
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 6 grudnia 2016 r.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 14 Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera (tekst jednolity ? obwieszczenie Prezydium NRA z 29 października 2013 r.):
1. Przyjęło rezygnację i odwołało adw. prof. dra hab. Piotra Kruszyńskiego ze stanowiska Dyrektora Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera.
2. Powołało adw. Andrzeja Zwarę na stanowisko Dyrektora Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.