Statut Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera

Wróć do listy dokumentów


OBWIESZCZENIE

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury
im. adw. Witolda Bayera

Prezydium NRA ogłasza tekst jednolity Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury
im. adw. Witolda Bayera ? na podstawie uchwały nr 16/2017 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 stycznia 2017 roku ze zmianami
wprowadzonymi uchwałą nr 18/2017 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 20 stycznia 2017 roku


Statut
Ośrodka Badawczego Adwokatury
im. adw. Witolda Bayera

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.