Uchwała nr 10/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA NR 10/2016
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 17 grudnia 2016 r.
W OBRONIE PRAWA OBYWATELI
DO RZETELNEJ INFORMACJI, JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO
ORAZ KONTROLI I KRYTYKI SPOŁECZNEJ
?WOLNE MEDIA W SEJMIE?
W związku z opublikowaniem na stronach internetowych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
komunikatu o utworzeniu ?Nowego Centrum Medialnego?, zapowiadającego wprowadzenie
istotnych ograniczeń dla dziennikarzy relacjonujących prace parlamentarne, Prezydium
Naczelnej Rady Adwokackiej przypomina, że zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej prasa korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do rzetelnej
informacji i jawności życia publicznego.
Ograniczenie warunków niezbędnych do wykonywania funkcji i zadań niezależnych mediów,
czego wyraźnym dowodem są przedstawione zasady funkcjonowania ?Nowego Centrum
Medialnego?, godzi w istotę gwarantowanego konstytucyjnie dostępu do informacji
publicznej oraz narusza konstytucyjne gwarancje prawa do kontroli i krytyki społecznej.
Wynikającym z art. 6 prawa prasowego zakazem utrudniania prasie zbierania materiałów
krytycznych oraz zakazem tłumienia krytyki związane są również władze Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej.
Dlatego konieczne jest natychmiastowe wycofanie się z działań ograniczających swobodę
pracy dziennikarskiej, gdyż naruszanie praw dziennikarzy bezpośrednio narusza prawa
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.