Uchwała nr 11/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA Nr 11/2016
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
dnia 20 grudnia 2016 r.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 6 pkt 1 Regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych (Uchwała nr 54/2016 NRA z 15 stycznia 2016 roku), powołało adw. prof. dra hab. Piotra Kruszyńskiego na Pierwszego Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.