Uchwała nr 13/2017 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA NR 13/2017
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 3 stycznia 2017 r.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało składy osobowe następujących Komisji i Zespołów działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej:
Komisja ds. Arbitrażu
Przewodniczący: adw. Maciej Łaszczuk
Wiceprzewodniczący: adw. dr Rafał Morek
Członkowie:
adw. Wojciech Celichowski
adw. dr Rafał Kos
adw. Bartosz Krużewski
adw. Małgorzata Modzelewska de Raad
adw. Paweł Pietkiewicz
adw. dr Wojciech Sadowski
adw. Małgorzata Surdek
adw. Justyna Szpara
Komisja Doskonalenia Zawodowego
Przewodniczący: adw. Paweł Gieras
Pierwszy Zastępca Przewodniczącego: adw. Sławomir Krześ
Zastępca Przewodniczącego: adw. dr Kamil Szmid
Sekretarz: adw. Karolina Schiffter
Członkowie:
adw. Wojciech Bergier
adw. Maciej Łaszczuk
adw. Stanisław Kłys
adw. Jadwiga Banaszewska
adw. dr Tomasz Cyrol
adw. Jowita Grochowska
adw. Magdalena Eckersdorf
adw. Inga Jarosiewicz
adw. Andrzej Kozielski
adw. Piotr Przyjemski
adw. Michał Olechnowicz
adw. Adam Swoboda
adw. Małgorzata Weredyńska-Szpakowska
2
Komisja ds. Edukacji Prawnej
Przewodniczący: adw. Andrzej Grabiński
Członkowie:
adw. Wojciech Celichowski
adw. Monika Czarnecka
adw. Marcin Derlacz
adw. Marcjanna Dębska-Koniecek
adw. Sylwia Gregorczyk-Abam
adw. Maria Janik
adw. Grzegorz Kopeć
adw. Karolina Korkowska-Krokos
adw. Katarzyna Kosiorkiewicz
adw. Seweryna Sajna
adw. Aneta Sołtysik-Radzik
adw. Agnieszka Zięzio-Koralewska
Komisja Etyki
Przewodniczący: adw. prof. dr hab. Jacek Giezek
Zastępca Przewodniczącego: adw. Andrzej Malicki
Członkowie:
adw. dr Andrzej Bryłka
adw. dr Łukasz Chojniak
adw. Bartosz Golejewski
adw. dr Małgorzata Kożuch
adw. Marek Mikołajczyk
adw. Marcin Nowak
adw. Krzysztof Oleszczuk
adw. Edward Rzepka
adw. Dariusz Wojnar
Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki
Przewodniczący: adw. Stanisław Estreich
Członkowie:
adw. Jacek Dużyński
adw. Grzegorz Jaworski
adw. Stanisław Kłys
adw. Andrzej Kozielski
adw. Bartosz Łuć
adw. Justyna Mazur
adw. Paweł Surmacz
adw. Jarosław Szczepaniak
adw. Jerzy Zięba
Komisja ds. Praktyki Adwokackiej
Przewodniczący: adw. Maciej Łaszczuk
Wiceprzewodniczący: adw. Michał Szpakowski
Członkowie:
adw. Michał Bieniak
adw. Anisa Gnacikowska
adw. Dariusz Gradzi
3
adw. Anna Nowakowska
adw. Bartosz Przeciechowski
adw. Przemysław Rosati
adw. Ewelina Strzyżewska-Racewicz
adw. Jarosław Szczepaniak
adw. Paweł Wójcik
adw. Katarzyna Ząbkiewicz
adw. Piotr Zięba
Komisja Praw Człowieka
Przewodnicząca: adw. Justyna Metelska
Wiceprzewodniczący:
adw. Maciej Loga
adw. Małgorzata Mączka-Pacholak
adw. Artur Pietryka
Członkowie:
adw. Tomasz Brydak
adw. Michał Bukowiński
adw. Krystyna Burska
adw. Patrycja Dyluś - Borcz
adw. Monika Gąsiorowska
adw. Wieńczysław Grzyb
adw. Maciej Indan-Pykno
adw. Michał Indan-Pykno
adw. Katarzyna Kosiorkiewicz
adw. Łukasz Lasek
adw. Mariusz Lewandowski
adw. Anna Mazurczak
adw. Paweł Osik
adw. Magdalena Pająk
adw. Mariusz Paplaczyk
apl. adw. Maria Radziejowska
adw. Bartosz Rodak
adw. Jacek Różycki
adw. Agata Helena Skóra
adw. dr hab. Jacek Skrzydło
adw. Michał Sykała
adw. dr Magdalena Sykulska-Przybysz
Komisja ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej
Przewodniczący: adw. Roman Kusz
Członkowie:
adw. Anna Atanasow
adw. Wojciech Bergier
adw. Grzegorz Kopeć
adw. Małgorzata Krzyżowska
adw. Marek Mikołajczyk
adw. Joanna Parafianowicz
4
adw. Grzegorz Prigan
adw. Bartosz Przeciechowski
adw. Jarosław Szczepaniak
adw. Kinga Widera
adw. Łukasz Wydra
Zespół ds. Kobiet
Przewodnicząca: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
Członkowie:
adw. Sylwia Gregorczyk-Abram
adw. Natalia Grochowska
adw. Ewa Krasowska
adw. Karolina Kuszlewicz
adw. Małgorzata Mączka-Pacholak
adw. Mirosława Pietkiewicz
adw. Marta Tomkiewicz
adw. Katarzyna Ząbkiewicz
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.