Uchwała nr 16/2017 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zmienia Statut Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera, nadając mu brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Dotychczasowa Rada Naukowa OBA działa do czasu powołania Rady Programowej OBA.
§ 3
Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.