Uchwała nr 18/2017 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 18/2017
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera
§ 1
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zmienia Statut Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera, stanowiący załącznik do uchwały nr 16/2017 Prezydium NRA z dnia 3 stycznia 2017 roku, poprzez wprowadzenie następujących zmian:
1. § 3 otrzymuje brzmienie: ?Ośrodek współpracuje z Pismem Adwokatury Polskiej ?Palestra? oraz ? w miarę potrzeb ? z fundacjami i innymi organizacjami społecznymi?.
2. W § 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: ?3. Na wniosek Prezesa OBA Prezydium NRA może powoływać i odwoływać członków Kolegium Redakcyjnego Pisma Adwokatury Polskiej ?Palestra?.
3. W § 15 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: ?7) koordynowanie działalności wydawniczej Pisma Adwokatury Polskiej ?Palestra?.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes
Naczelnej

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.