Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich

Wróć do listy dokumentów


Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 stycznia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich

Na podstawie uchwały Nr 11 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 25 listopada 2016 r. oraz uchwały Nr 13 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 26 listopada 2016 r.
ogłasza się jednolity tekst
Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich
uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury ? załącznik do uchwały Nr 11
z dnia 20 listopada 2010 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr 11 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 25 listopada 2016 r. oraz uchwałą Nr 13 Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 26 listopada 2016 r.


Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.