Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich

Wróć do listy dokumentów


OBWIESZCZENIE

Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 stycznia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich

Na podstawie uchwały Nr 10 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 25 listopada 2016 r. oraz uchwały Nr 14 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 26 listopada 2016 r.
ogłasza się jednolity tekst
Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich
uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury ? załącznik do uchwały Nr 12 z dnia 20 listopada 2010 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Nr 11, 12, 13 i 14 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 23 listopada 2013 r. oraz uchwałą Nr 10 Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 25 listopada 2016 r. i uchwałą Nr 14 Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 26 listopada 2016 r.


Regulamin
Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.