Uchwała nr 7/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 7/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 21 stycznia 2017 r.w sprawie publikowania wizerunku osób uczestniczących w demonstracjachNaczelna Rada Adwokacka wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami Policji, która opublikowała wizerunki osób uczestniczących w dniach 16 i 17 grudnia 2016 roku
w demonstracji przed gmachem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z umieszczonym przy nich komentarzem, jednoznacznie piętnującym te osoby jako sprawców naruszenia porządku publicznego.
Naczelna Rada Adwokacka przypomina, że w demokratycznym państwie prawa niedopuszczalna jest stygmatyzacja osób demonstrujących swe poglądy polityczne, zwłaszcza jeśli dokonują jej organy władzy publicznej, w tym m.in. organy ścigania na etapie poprzedzającym ewentualne prawomocne orzeczenie organu sądowego. Takie działania nie tylko naruszają dobra osobiste osób, których wizerunek został opublikowany, ale przede wszystkim godzą w konstytucyjnie gwarantowaną wolność wyrażania poglądów politycznych, stanowiąc w istocie naruszenie porządku prawnego obowiązującego
w Rzeczypospolitej Polskiej.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.